donderdag 4 oktober 2012

10 oktober lezing 'Laatmiddeleeuwse pelgrimsinsignes uit Groninger bodem'

Op woensdag 10 oktober organiseert Stichting Monument & Materiaal de lezing 'Laatmiddeleeuwse pelgrimsinsignes uit Groninger bodem'. De lezing wordt gegeven door Hans van Gangelen.

Dankzij het gebruik van de metaaldetector zijn in de afgelopen decennia in de stad
Groningen talloze metalen voorwerpen uit vervlogen tijden gevonden. Hieronder
bevinden zich pelgrimsinsignes uit de late middeleeuwen. De meerderheid van deze
insignes is gemaakt van goedkoop lood-tin. Een enkel teruggevonden exemplaar is
van zilver of brons. De herkomst van deze insignes betreft bedevaartplaatsen uit
diverse West-Europese landen.

Door middel van een powerpoint-presentatie met veel afbeeldingen zal Hans van Gangelen ingaan op de diverse achtergrondaspecten van deze insignes. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan de memento mori mentaliteit tijdens de late
Middeleeuwen en de verering van heiligen en hun relieken. Ook zal kort worden
stilgestaan bij de stad Groningen als voormalige bedevaartplaats.

Hans van Gangelen is redactielid van het jaarboek Hervonden Stad.

Locatie: RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen
Tijd: 20.00 uur (gebouw is vanaf 19.30 uur geopend)
Toegang: gratis

Geen opmerkingen:

Een reactie posten